Fana: At a Speed of Life!

Manni Maree Finfinnee miseensota kaabinee haaraa muude

0 140

Finfinnee, Hagayya 4,2010(FBC)-Manni Maree Magaalaa Finfinnee yaa’ii ariifachiisaa har’a gaggeessen miseensota kaabinee haaraa raggaasise.

Itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa miseensota kaabinee isaanii Mana Maree magaalaa Finfinneetif dhiyeessudhaan raggaasifatan.

Haaluma kanaan hoggansi haaraa muudaman;

Aadde Abbabach Nagaash; af yaa’ii mana marichaa,

Dooktar Taaboor G/madin; hogganaa Biiroo Barnootaa,

Obbo Nigaatuu Daanyaachaw; hogganaa Biiroo IMX,

Aadde Almaaz Abrahaa; hoggantuu Biiroo Dubartootaa fi Daa’immanii,

Aadde Fireehiywat Tafarraa; hoggantuu Biiroo Haqaa,

Obbo Jamaaluu Jambar; hogganaa Biiroo Dargaggoo fi Ispoortii,

Obbo Shiisammaa G/sillaasee; hogganaa Biiroo Galiiwwanii,

Dooktar Fireehiywat G/hiywat; hogganaa Biiroo Publiik Sarviisii,

Obbo Asaffaa Yuhaannis; hogganaa Biiroo BLTO,

Injiinar Eermiyaas; hogganaa Biiroo Indaastirii,

Obbo Abdulfattaah Yasuuf; hogganaa Biiroo Daldalaa,

Obbo Fo’enoo Folaa; hogganaa Biiroo Faaynaansii,

Injiinar Yoonaas Ayyaaleew; hogganaa Biiroo Koonistiraakshinii,

Injiinar Shimallis Isheetuu; hogganaa Biiroo Maanaajimantii Lafaa,

Obbo Darajjee Fiqaaduu; Koomiishinara Koomiishinii Plaanii,

Obbo Zawduu Qatsalaa; hogganaa Biiroo Dhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa,

Dooktar Yohaannis Caalaa; hogganaa Biiroo Eegumsa Fayyaa,

Injiinar Sannaayit Daamxaw; hoggantuu Bulchiinsa Manneenii,

G/Proof Nabiyyuu Baayyee; hogganaa Biiroo Aadaa fi Tuuriizimii,

Gama biraatin manni marichaa labsii gurmaa’insa qaama raawwachiistuu sadarkaa aanaa qoratee mirkaneessera.

Manni marichaa Adoolessa 10,2010 yaa’ii gaggeessen, labsii Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa fooyya’een miseensa kaabinee haaraa muudet ture.

Haaluma kanaan Injinar Taakkalaa Uumaa itti aaanaa kantiibatiin hojii kantiibaa akka hojjetan, akkasumas aadde Daagmaawiit Moogosii fi Dooktar Salamoom Kidaanee sadarkaa itti aanaa kantiibatti muudamuun isaanii ni yaadatama.

Comments
Loading...