Fana: At a Speed of Life!

Jijjiirramni eegalame akka milkaa’u hunduu ga’eesaa ba’achuu qaba- mootummaa

0 47

Finfinnee, Hagayya 5,2010(FBC)- Jijjiirramni eegalame akka milkaa’u hunduu ga’eesaa akka ba’atu Waajjirri Dhimmoota Koominikeeshinii Federaalaa gaafate.

Ministeerichi ibsa torbee isaatin, jijjiirramichi galma akka ga’u nagaa fi tasgabbiin Ityoophiyaa tikfamuu qaba jedheera.

Hirmaannaan ummata biyyattii gama tokkummaa fi jaalalaa akka itti fufu, gaaffii fi fedhiin barootaa akka deebi’u mootummaan cimee hojjechaa jiraachus waajjirichi beeksiseera.

Demokraasiin wabii qabu mirkanaa’uu, nagaa fi tasgabbiin uumamuu, mirgi namoomaa kabajamuu, tokkummaan jaalalaa fi wal hubannaarratti hundaa’e dhugoomuu, fayyadamtummaan haqaa mirkanaa’uu fi olaantummaan seeraa mirkanaa’un biyya ijaarudhaaf bu’uura ta’uus ibseera.

Jijjiiramichi lammiilee biyya keessaarra darbee ummata biyyoota ollaallee fayyadamoo akka taasisu mootummaan hojjechaa waan jiruuf, ummanni nagaa fi tasgabbiisaa tikfachuu qaba jedheera.

Jijjiirama dhiifamaa, jaalala, tokkummaa fi ida’amuu eegalameen biyyattii tarkaanfachiisun murteessaa ta’uus waajjirichi ibseera.

Comments
Loading...