Fana: At a Speed of Life!

Finfinneetti konkolaachistoota seera tiraafikaa cabsan to’achuudhaf teeknooloojii haaraan hojiirra oolufi

0 109

Finfinnee, Hagayya 4,2010(FBC)-Magaalaa Finfinneetti konkolaachistoota seera tiraafikaa cabsan to’achuudhaf teeknooloojii haaraan hojiirra oolufi.Teeknooloojiin applikeeshinii moobaayilaa seera tiraafikaa kabachiisu kun bara 2011 eegalee hojiirra ni oolas jedhameera.

Eejansiin Maanaajimantii Tiraafikaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee akka beeksisetti, teeknooloojichi qabiinsa gabaasaa fi ragaa balaa tiraafikaa fooyyessuuf yaadamee hojiirra kan oolu ta’a.

Teeknooloojiin konkolaachistoota seera tiraafikaa cabsan to’atu kun, pooyint peenaaliitii skoor jedhama.

Appilikeeshinicharratti maqaan konkolaachisaa, eeyyamni konkolaachistummaa, balleessaa fi sadarkaan balleessaa, suuraan konkolaachisaa, eertuu iddoo GPS waliin hojiirra oola.

Tarkaanfiin yammuu fudhatamus akkaata ragaa galmaa’e sanaan kan fudhatamu ta’a jedhameera.

Appilikeeshiniin moobaayilaa kunis dhaabbata Kastar Koompiyuutar Sooluushin jedhamuun kan hojjetamedha.

Amma ammaattis appilikeeshinichi bilbiloota 100 irratti kan fe’ame yammuu ta’u, lakkoofsonni kanneen to’attoota tiraafikaatif kennamuun ibsameera.

Appilikeeshinicha hojiirra oolchudhaaf diriirsa siistamaatif Birriin miiliyoonni 2.1 baasii ta’eera.

Comments
Loading...