Fana: At a Speed of Life!

Agarsiisni hoji barbaadotaa fi qacartootaa wal qunnamsiisu yeroo jalqabaaf baname

0 81

Finfinnee, Hagayya 4,2010(FBC)-Barattoota barana eebbifaman fi qacartoota waliin gahuuf agarsiisni guyyaa hara’aa galma Barkumeetti baname.

Baniinsa agarsiisa kanarratti kan argaman Ministirri Barnootaa Dooktar Xilaayee Geetee, agarsiisni kun eebbifamtootni dorgomaa fi gahuumsaan gara hojiitti akka seenan taasisa jedhaniiru.

Ministirichi yeroo itti aanutti qacartootni akka irratti hirmaatan dhaamaniiru.

Sagantaan kun kan qophaa’es hoji barbaadonni salphaatti hojii akka argatanii lakkoofsa hoji dhabaa xiqqeessufi jedhaniiru.

Agarsiisni kun iddoo tokkotti dhaabbilee qacartoota fi hoji barbaadota waliin kan gahuudha.

Gama biraanis eebbiffamtootni akkamiin of ibsuu akka danda’an leenjin ni kennamaaf jedhameera.

Agarsiisa kanarratti eebbifamtootni kuma 30 olii fi dhaabbileen qacaran 200 ol argamaniiru.

Haala kanaan dhaabbanni MBirr jedhamu eebbifamtoota kuma 2 kan qacaruu ta’uu kan ibse yoo ta’u,kana malees eebbifamtoota 100 caarraan hojii argamuu beekkameera.

Agarsiisni har’a eegale kun boru barreeffamtooni 4 dhiyaachun ni goolabama.

Tigist Abrahaamtu gabaase.

Comments
Loading...