Fana: At a Speed of Life!

የመንግስትን ሀብትና ንብረት ከብክነትና ብልሽት  የሚታደግ ሶፍትዌር ማበልጸጉን የኦሮሚያ ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ቢሮ አስታወቀ

አዲስ አበባ፣ ነሃሴ 14፣ 201 1 (ኤፍ. ቢ. ሲ) የኦሮሚያ ገንዘብ እና ኢኮኖሚ ትብብር ቢሮ የመንግስትን ሀብትና ንብረት ከብክነት እና ብልሽት የሚታደግ ሶፍትዌር ማበልጸጉን አስታውቋል።

በመጪው ጥቅምት ወር  በስራ ላይ ይውላል የተባለው ይህ ሶፍትዌር የመንግስትን ሀብት ሙሉ ታሪክ የሚመዘግብ ፣ የት ቦታ፣ ለምን አግልግሎት፣በማን እጅ እንዳለ ሞዴሉ እና በምን ያህል ዋጋ እንደተገዛ ወይም እንደተገነባ የሚያመላክቱ መረጃዎችን በጥንቃቄ የሚመዘግብ ነው ።

በጉዳዩ ዙሪያ ከፋና ብሮደካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ቆይታ ያደረጉት የቢሮዉ ምክትል ሃላፊ አቶ ተስፋዬ ጨመዳ እንዳሉት፥ ሶፍተዌሩ በአሰራር የማይፈፀመውን  የግዥ አሰራር ፈር ያስዘዋል ብለዋል።

የመልካም አስተዳደር መጓደል  ተደርጎ ከሚወሰዱት ማሳያዎች መካከል የሀገርንና የህዝብን ሀብት በአግባቡ አለመጠበቅና እንዳይጠበቅ ማድረግ አንዱ እና ዋነኛ ማሳያ መሆኑ ይነገራል።

በአግባቡ ማቀድ፣ በዕቅዱ መሠረት መፈጸምና ይህን ሥርዓትም በተገቢው መንገድ ስለመተግበሩ የሚያረጋግጥ አሠራር አለመዘርጋትም ችግሩን ከሚያባብሱ ምክንያቶች ተጠቃሾች ናቸው።

ከዚህ ባለፈም በሀገሪቱ ያለው  የተጠያቂነት ባህል አለማዳበሩ የሀገርን ሀብት የማባከንና የመበዝበዝ ችግር እንዲስፋፋ አስተዋፅኦ እንዳለው ብዙዎችን ያስማማል።

ኤፍ ቢ ሲ ያነጋገራቸው አስተያየት ሰጪዎችም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በተለይም በመንግሥታዊ ተቋማት ውስጥ በግብታዊነት ተገዝተው ያለሥራ የተከማቹ፣ በታቀደው መሠረት ተገዝተው ለሚፈለገው ዓላማ ሳይውሉ በየመጋዘኑ የታሸጉ ዕቃዎች በርካታ መሆናቸውን ተናግረዋል።

የኦሮሚያ ክልል ገንዘብ እና ኢኮኖሚ ትብብር ቢሮ  እንዳስታወቀው እነዚሀን ችግሮች ለመቅረፍ የሚያስችል ሶፍትዌር ማበልጸጉን አስታውቋል ።

ከዚህ ቀደም የነበሩት ኋላ ቀር የንብረት ቁጥጥር አሰራር ዘዴዎች በክልሉ ስር የሚገኙትን 20 ዞኖች ፣ 290 ወረዳዎች እና 46 የከተማ መስተዳድሮች ውስጥ ያለውን ንብረት በሚፈለገዉ ደረጃ ለመቆጣጠር አስቸጋሪ ሁኔታን ፈጥሮ መቆየቱን የቢሮው ምክትል ሃላፊ ተናግረዋል።

ክልሉ በየአመቱ ከሚመደብለት በጀት 63 በመቶ ለግዥ የሚያውል ሲሆን፥ከዚህ ውስጥ ደግሞ 40 በመቶው ቋሚ ንብረት ውስጥ የሚካተት መሆኑ ተገልጿል።

ለዚህ ደግሞ ከአንድ አመት በፊት በክልሉ ያሉትን ተሽከርካሪዎች የሚቆጣጠር ሶፍትዌር እውን እንዲሆን ተደርጓል።

ይሁን እንጂ  ሶፍትዌሩ ሁሉንም የክልሉን ንብረት ከግምት ውስጥ ያላስገባ በመሆኑ ሙሉ ሃላፊነትን ለመወጣት አላስቻለም ነው የተባለው።

አሁን ላይም ከኦሮሚያ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ባለስልጣን እና ጅማ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር  የክልሉን ንብረት መቆጣጠር የሚያስችል ሶፍትዌር እውን መሆኑ ተገልጿል።

በግዥ ስርዓቱ ላይ ልጓም እንደሚያበጅ የሚጠበቀው ሶፍትዌሩ፥ ያለውንና የሌለውም ንብረት በአሰራሩ የሚታወቅ በመሆኑ በድጋሜ የሚገዛ ሀብትን ለመከላከል ያስችላል።

ባለፈው ግንቦት ወር አጠቃላይ ሶፍትዌሩን የማበልጸግ ተግባር መጠናቀቁን የገለጹት አቶ ተስፋዬ  በተለያዩ ምክንያቶች በስራ ላይ ይውላል ከተባለበት ጊዜ መዘግየቱን አስታውሰዋል።

በአሁኑ ወቀት በመጪው ጥቅምት ወር  2012 ዓ.ም  በስራ ላይ ለማዋል የቅድመ ዝግጅት ስራው እየተጠናቀቀ መሆኑን ነው የተናገሩት።

በአፈወርቅ አለሙ

 

You might also like
Comments
Loading...