ም/ ቤቱ የሚኒስትሮችንና የስራ ሀላፊዎችን የስራ እንቅስቃሴ መቆጣጠር የሚያስችል አሰራር ሊዘረጋ ነው