የፌዴራል ስርዓት ግንባታችን ብዝሃነትንና የጋራ ተጠቃሚነትን የማስተናገድ አቅም ክፍል 2