የሐዋሳ ኢንዱስትሪያል ፓርክ የፍሳሽ ማጣሪ ልዩ ገጽታ በዓለም አቀፍ ድርጅቶች ተመራጭ እንዲሆን አስችሎታል